งานให้ปรึกษาและวางแผนงาน
งานด้านงานก่อสร้างครบวงจร
งานออกแบบและเขียนแบบ
ทีมงานออกแบบ มืออาชีพงานควบคุมงานก่อสร้าง ทุกประเภท
โดยทีมงาน วิศวกร สถาปนิก ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบ้านอาคารทรุดแตกร้าว
งานบ้านอาคาร โครงสร้างแตกร้าวงานควบคุมงาน และตวรจสอบ งานโครงการขนาดใหญ่งานตรวจสอบควบคุมงาน ตบแต่งภายใน

© 2016 consultant-pdc.com All Rights Reserved.